Aluejohtokunnat

tukevat paikallista omaehtoista kehittämistä

Johtokunnat myötävät avustuksia paikallisaktiivisuuden kehittämiseen kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa. Valtuusto osoittaa avustusmäärärahat kunkin vuoden talousarviossa.

Haku 10.9.2018 mennessä

Lataa Paikallisaktiivisuuden kehittämisavustushakemuspdf, 529 kb

Anomukset tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, kirjaamo, PL 24, 91101 Ii.

Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka alueella (Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan.

Avustustenjakoperiaatteet

  • Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö, jonka kotipaikka on Ii.
  • Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka alueella (Kuivaniemi-Olhava tai Ii) hanke toteutetaan.
  • Hakemus tulee jättää sitä varten laaditulla lomakkeella ja siihen tulee sisällyttää hankesuunnitelma ja kustannusarvio. Hakulomake julkaistaan ennen ensimmäistä hakua.
  • Avustusta ei myönnetä kunnallisteknisiin investointeihin.

Avustusta voidaan myöntää hakijalle enintään 4 000 euroa yhden vuoden aikana yhteen tai useampaan hankkeeseen. Samaan tarkoitukseen voi saada korkeintaan 4 000 euroa kolmen vuoden aikana. Avustus tulee käyttää myöntämisvuoden loppuun mennessä.

Hankkeen kokonaiskuluista voidaan maksaa avustuksena korkeintaan 50 %, omarahoitusosuudesta 25 % voi olla talkootyötä. Talkootyön hinta on 15 € / henkilötyötunti, 45 € konetyötunti (sis. 30 € kone + 15 € koneenkäyttäjä)

Avustus maksetaan yhdessä erässä hyväksyttäviä tositteita vastaan. Tositteet tulee toimittaa ehdottomasti viimeistään myöntämisvuotta seuraavan tammikuun 10. päivä mennessä. Muussa tapauksessa avustus raukeaa.

Ii ja Kuivaniemen johtokuntien avustuspäätökset löytyvät esityslistat ja pöytäkirjat-palvelusta.

Avustusta ei myönnetä hankkeisiin, joihin voi saada rahoitusta seuraavilta:

  • Ii-Instituutti: Liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin kohdeavustus, tapahtuma-avustus.
  • Oulun Seudun Leader ry: Tilojen korjaaminen, koneiden, laitteiden ja käyttöoikeuksien hankkiminen, alueiden ja rakenteiden kunnostus, palveluiden ja paikalliskulttuurin edistäminen, viihtyisyyden ja ympäristön parantaminen, koulutus- ja tiedonvälitys
  • Aluehallintovirasto: Lasten ja nuorten paikallinen liikunta- ja harrastustoiminta
  • Kotiseutuliitto: Seurantalojen korjausavustukset

Hakijan tulee osoittaa joko kielteisellä päätöksellä tai käsittelijän ennakkolausumalla, ettei ym. tarkoitusten mukaisiin hankkeisiin ole mahdollista saada muuta tukea, kuin kunnan paikallisaktiivisuusavustusta. Avustusta ei myönnetä matkakuluihin, ravitsemispalveluihin eikä pääsylippuihin.

Hankkeesta osalliseksi pääsemisen edellytyksenä ei saa olla yhteisön jäsenmaksu. Tapahtumaan, leirille, kurssille yms. tilaisuuteen voi kuitenkin olla pääsy/osallistumismaksu, jolla katetaan omarahoitusosuutta.

Iin kunnan hallintosäännön (1.6.2017) mukaan Iin ja Kuivaniemen alueen johtokunnat korvaavat aiemmat lähineuvostot, koska neuvostot eivät voi kuntalain mukaan käyttää julkista valtaa ja jakaa avustuksia.

Lisätiedot:

hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi

Iin alueen johtokunta:

Sauli Keltamäki, pj. (varalla Teijo Liedes)
Eero Alaraasakka, 1 vpj. (Valtteri Paakki)
Juho Tauriainen, 2. vpj. (Markku Koskela)
Sanna Valaja (Helka Tapio)
Jari-Jukka Jokela (Veli Paakkola)
Taina Häkkilä (Kati Södö)
Risto Paaso (Ahti Häyrynen)
Leena Tiiro (Maire Turtinen)
Sisko Sergejeff (Aila Paaso)

Kuivaniemen alueen johtokunta:

Maarit Tihinen, pj. (Kirsi Tiikkaja)
Matti Juusola, 1. vpj. (Martti Kaarre)
Seppo Miettunen, 2. vpj. (Jarmo Lauri)
Tauno Kivelä (Kimmo Juopperi)
Paula Juopperi (Ulla Muhonen)
(Sirpa Varanka)
Jouko Pääkkölä (Pentti Jokela)
Harri Sanaksenaho (Juuso Pyörälä)
Anne Ojala (Paula Pivelin)