Asemakaavoitus

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 39 tontilla 1 (Tornikuja):

Iin kunnanhallitus päätti 13.5.2019 kokouksessaan asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen toteuttaminen tontille. Kaavamuutos on käynnistetty Iin vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Kaavamuutoksen laatimisesta ja vireilletulosta päätettiin 3.12.2018.

Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus) 16.5. – 17.6.2019 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 17.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Nähtäville asetettu kaava-aineisto:

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755):

Iin kunnanhallitus päätti 6.5.2019 kokouksessaan asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja Jokisuuntien maantiealueista katualuetta. Kaavamuutos mahdollistaa osaltaan keskustan katualueiden kehittämisen. Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen kunta voi tehdä kadunpitopäätöksen alueeseen liittyen. Asiaan liittyen on käyty neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa. Iin kunnanhallitus päätti asemakaavan muutoksen laatimisen käynnistämisestä 10.12.2018.

Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä 10.5. – 10.6.2019 välisen ajan. Aineisto on nähtävillä Internetin lisäksi Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 10.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.
Nähtäville asetettu kaava-aineisto:

Aiemmin (18.12.2018 – 25.1.2019) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma: