Osallistu ja vastaa kuntalaisbarometriin 14.2.-3.3.2019

Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kuntalaisbarometrin, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitetään kehittämistoiveita.

Tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä.

KYSELYYN VASTATAAN TÄSTÄ

tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Pyyntö osallistua kuntalaisbarometriin on lähetetty torstaina 14.2.2019 julkisena tiedotteena kaikkiin Iin, Jakkukylän, Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven kotitalouksiin (n. 4 500 kpl).

Lisätiedot:
Hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio
p. 040 5353 362, anna.saksio@micropolis.fi

Vuoden 2017 tulokset

17.3.2017: Kuntalaisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Lähes 400 kotitaloutta (noin 10 %) osallistui Iin kuntalaisbarometrin toteutukseen.

Vastaajista 68 prosenttia (251) kuului ikäryhmään 31-63. Keskimääräinen vastaaja edusti kahden aikuisen kotitaloutta (45%, 167), lapsiperheitä vastaajista oli 36 prosenttia (131). Vastaajista 70 prosenttia (258) oli asunut Iissä yli 10 vuotta.

Vertailtaessa muihin Oulun seudun kuntiin, vastaajien mielestä Iin kunta pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa ja pienten kyläkoulujen verkostolla. Myös jokisuistot ja meri ranta-alueineen sekä kunnan kehitysmyönteisyys ja edelläkävijyys energia- ja ympäristöasioissa olivat syitä miksi yli 70 % suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat opetus- ja varhaiskasvatusta, keskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

Heikkoutena nähtiin nykyinen lähiliikunta- ja harrastepalvelutarjonta. Barometrin kaikissa ikäryhmissä ja toimiasemissa vastaajat toivoivat erityisesti uima- ja sisäliikuntahallia sekä monipuolisia ostos- ja kauppapalveluita.

Katso tiivistelmä tuloksista tästä pdf, 318 kb

Tuloksista tiedotettiin 4.4. ilmestyvässä IiSanomat ilmaisjakelulehdessä (s.11) sekä kunnan Hyvät Tuulet tiedotelehdessä 1.6.2018 (s.2-3)

Ii ottaa käyttöön kuntalaisbarometrin (14.2.2017)

Tavoitteena on lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toiminnan kehittämisessä sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä.

Kuntalaisbarometrilla mitataan asukkaiden tyytyväisyyttä nykyisiin kuntapalveluihin sekä selvitetään tulevaisuuden kehittämiskohteita. Pyyntö osallistua kuntalaisbarometriin lähetettiin viranomaistiedotteena kaikkiin Iin kunnan alueen kotitalouksiin (noin 4 000 kpl).Kyselyyn pystyi vastaamaan (14.2.-26.2.2017) verkossa sekä paperilomakkeella yhteispalvelupisteellä sekä Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Kuntalaisbarometri toteutetaan joka toinen vuosi.