Kuntalaisbarometri 2019 tulokset

Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kuntalaisbarometrin, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitetään kehittämistoiveita.

415 kotitaloutta (noin 9 %) osallistui Iin kuntalaisbarometrin toteutukseen

Vastaajista 72 prosenttia kuului ikäryhmään 31-63. Keskimääräinen vastaaja edusti kahden aikuisen kotitaloutta (39%, 167), lapsiperheitä vastaajista oli 44 prosenttia. Vastaajista 73 prosenttia oli asunut Iissä yli 10 vuotta ja 90% aikoi jatkossakin asua Iissä.

Vertailtaessa muihin ympäryskuntiin, vastaajien mielestä Ii pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienillä ryhmäkoilla sekä valtakunnallisesti näkyvällä ilmastotyöllä. Myös iiläinen luonto sekä turvallisuuden ja yhteisöllisuuden tunne olivat syitä miksi yli 70 prosenttia suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat varhaiskasvatus ja opetus, yhteiskeskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

Lataa tiivistelmä tuloksista 2019pdf, 521 kb

Tuloksista tiedotettiin lisäksi Rantapohjassa 4.4.2019: Ii kysyi kuntalaisilta ja IiSanomissa 4.4.2019 s.12

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Ari Alatossava
p. 040 5676 700, ari.alatossava@ii.fi

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio
p. 040 5353 362, anna.saksio@micropolis.fi

Kuntalaisbarometri lyhyesti

Tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä. Pyyntö osallistua vuoden 2019 kuntalaisbarometriin lähetettiin 14.2.2019 julkisena tiedotteena kaikkiin Iin, Jakkukylän, Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven kotitalouksiin (n. 4 500 kpl). Vastauksia pyydettiin antamaan yksi per kotitalous. Barometriin pystyi osallistumaan vastaamalla verkkokyselyyn tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Vuoden 2017 tulokset

17.3.2017: Kuntalaisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Lähes 400 kotitaloutta (noin 10 %) osallistui Iin kuntalaisbarometrin toteutukseen.

Vastaajista 68 prosenttia (251) kuului ikäryhmään 31-63. Keskimääräinen vastaaja edusti kahden aikuisen kotitaloutta (45%, 167), lapsiperheitä vastaajista oli 36 prosenttia (131). Vastaajista 70 prosenttia (258) oli asunut Iissä yli 10 vuotta.

Vertailtaessa muihin Oulun seudun kuntiin, vastaajien mielestä Iin kunta pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa ja pienten kyläkoulujen verkostolla. Myös jokisuistot ja meri ranta-alueineen sekä kunnan kehitysmyönteisyys ja edelläkävijyys energia- ja ympäristöasioissa olivat syitä miksi yli 70 % suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat opetus- ja varhaiskasvatusta, keskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

Heikkoutena nähtiin nykyinen lähiliikunta- ja harrastepalvelutarjonta. Barometrin kaikissa ikäryhmissä ja toimiasemissa vastaajat toivoivat erityisesti uima- ja sisäliikuntahallia sekä monipuolisia ostos- ja kauppapalveluita.

Tuloksista tiedotettiin 4.4. ilmestyvässä IiSanomat ilmaisjakelulehdessä (s.11) sekä kunnan Hyvät Tuulet tiedotelehdessä 1.6.2018 (s.2-3)