Lyhyt nimi - pitkä historia

Iin erikoisen ja lyhyen nimen alkuperä lienee muinaissaamelainen sana iddja, tai ijje, joka tarkoittaa yötä. Nimi viittaa myös seudun alkuperäisväestöön. Siitä, kuinka kauan Iissä on asuttu, ei ole tarkkaa tietoa, mutta asutuksen synty on käytettävissä olevien tietojen perusteella syvällä keskiajalla.

Ii on meren kautta tulleen läntisen ja jokia pitkin saapuneen itäisen kulttuurin kohtauspaikka. Iissä on sekä ruotsalaisperäistä, että vienalais-karjalaisperäistä nimistöä lähinnä kauppayhteyksien tuloksena. Vakituisempi varhaisasutus on satakuntalais-pirkkalaista ja karjalaista alkuperää.

Kirjallisissa lähteissä Ii mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1374 kappelina. Hallinnolliseksi pitäjäksi Ii muodostettiin vuonna 1445. Lähinnä verotuksellisista syistä 1500-luvulla luotu voutihallinto vahvisti Iin vahvaksi hallintopitäjäksi, yhdeksi Pohjois-Suomen vanhimmista.

Ii on niin sanottu emäpitäjä, johon kuului pitkään melkoinen osa nykyistä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa ja vähän ylikin: Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii, Pudasjärvi, Ranua, Kuivaniemi ja Simo. Iin väestöllinen kehitys oli melko hidasta 1500-luvulla, vilkastui 1600-luvulla, taantui 1700-luvun ison- ja pikkuvihan hävitysten seurauksena ja kääntyi taas kasvuun 1700-luvun lopulla. Erityisen voimakas kehityksen aika Iissä alkoi 1800-luvun puolivälistä lähtien kuten Suomessa yleensäkin.

Vuonna 1865 annetussa kunnallisasetuksessa maallinen ja kirkollinen hallinto erotettiin toisistaan. Se merkitsi Iin emäpitäjän hajoamista. Pudasjärvi, Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Ranua ja Kuivaniemi aloittivat itsenäisinä kuntina. Viimeiseksi Iistä erotettiin omaksi kunnaksi Yli-Ii vuonna 1924. Simo oli siirretty Kemin yhteyteen jo 1600-luvun alussa.

Iin väkiluku kasvoi viime vuosisadalla 1960-luvun lopulle saakka. Muuttoliikkeen takia väkiluku väheni viitisentoista vuotta, kunnes se kääntyi nousuun, jota on jatkunut ja jatkuu edelleen. Erityisen voimakasta kasvu on ollut 2000-luvulla. Vuonna 2007 Ii ja Kuivaniemi tekivät kuntaliitoksen muodostaen uuden Iin kunnan.

Kasvavan Iin väkiluku lähestyy vakaasti 10000 asukkaan rajaa.

Tämän sivuston tekstit on koonnut filosofian maisteri Pertti Huovinen Iistä.