Ojakylän koulun toiminta-ajatus

Koulumme uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2005. Opetus- ja kasvatustyössään Ojakylän koulu tukee oppilaidensa persoonallisuuden kaikinpuolista kehittämistä, luo edellytykset suotuisalle sosiaaliselle kasvulle ja kehittää oppilaittensa opiskeluvalmiuksia.

Opetustoiminta ja -tilanteet pyritään järjestämään siten, että oppilaan aktiivinen oppijan rooli korostuu oppilaan omien edellytysten mukaisesti. Oppimisvaikeuksista kärsiville ja lahjakkaille oppilaille koulu tekee tarvittaessa yksilöllisiä opetussuunnitelmia. Samalla OPS antaa opettajalle mahdollisuuden toteuttaa opetuksessa itselleen sopivaksi katsomiaan opetusmenetelmiä ja -työtapoja.

Opetus- ja kasvatustehtävää toteuttaessaan koulumme pyrkii läheiseen yhteistyöhön kotien kanssa ja tukee kotia sen tärkeässä ja vastuullisessa kasvatustehtävässä. Samalla OPS korostaa vanhempien kasvatusvastuuta ja antaa huoltajille mahdollisuuden ottaa kantaa OPS:n kehittämiseen.

Koulumme tehtävänä on kasvattaa oppilaistamme rehellisiä, yhteistyökykyisiä ja hyvän itsetunnon omaavia nuoria sekä aikaansaada heissä omien edellytysten mukaista myönteistä kasvua ja kehitystä turvallisessa ja luonnonläheisessä työyhteisössä.