Liikelaitosten johtokunnat

Johtokuntien tehtävänä on valvoa ja ohjata liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen taloudesta, hallinnosta ja toiminnasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi johtokunnat suorittavat valtuuston ja kunnanhallituksen määräämät muut tehtävät.

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta kaudella 2013 - 2016

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Jouni Mähönen, puheenjohtaja Veera Kuha
Mika Hast, I varapuheenjohtaja Tauno Kivelä
Maire Turtinen Marja-Leena Liimatta
Pekka Parviainen Matti Tiiro
Tauno Kova Juho Tauriainen
Ritva Jokela-Lantiainen Seppo Kiviniemi
Paula Hyry Seija Kaisto
Ilkka Pakonen Jaakko Höyhtyä
Aili-Marja Alaraasakka Tellervo Jyrkkä
Kunnanhallituksen edustaja
Petri Tervonen

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta kaudella 2013 - 2016

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Tauno Kivelä, puheenjohtaja Tapani Teppo
Merja Jeronen, I varapuheenjohtaja Anneli Klasila
Helka Tapio Pirjo Klasila
Ritva Liedes Veera Kuha
Risto Paaso Keijo Kemppainen
Kalevi Stenberg Veikko Jyrkäs
Taisto Orajärvi Mika Koivisto
Hilkka Kalliorinne Marja-Leena Liimatta
Anu Mäenkoski Petri Mäenkoski
Kunnanhallituksen edustaja
Risto Säkkinen

Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunta kaudella 2013 - 2016

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Ville Nikkinen, puheenjohtaja Sirkka Järvelä
Veera Kuha, varapuheenjohtaja Kirsti Klasila
Sirpa Varanka Arja Miettunen
Tellervo Jyrkkä Minna Paakkola
Ari Rautakoski Pentti Puolakka
Taisto Orajärvi Pasi Rajala
Juho Tauriainen Kristiina Haukkamaa
Pertti Huovinen Sauli Keltamäki
Maria-Liisa Halonen Seppo Keltamäki
Kunnanhallituksen edustaja
Minna Paakkola