Katujen ja teiden kunnossapito

Kunnan hoidossa olevia katuja on noin 60 km ja kevyenliikenteenväyliä noin 6 km. Kaduista noin 90 % on päällystetty ja niillä on valaistus.

Yleiset tiet

Liikenneviraston hallinnoimien yleisten teiden tienpitäjänä toimii Destia Oy, Pohjoiskalotti. Ilmoita tien kunnosta Tienkäyttäjän linjalle, joka palvelee 24h/vrk p. 0200 2100. Soitto paikallisverkkomaksun tai matkapuhelumaksun hinnalla.
Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilta

Mm. teiden talvikunnossapitoa voi seurata reaaliaikaisesti verkkopalvelusta, josta löytyy tieto mm. siitä, mitkä Liikenneviraston hallinnoimat tiet tai kevyen liikenteen väylät on aurattu, suolattu tai hiekoitettu viimeisen tunnin tai vuorokauden aikana. Sivustolla on myös tietoa talvihoidon laatuvaatimuksista ja talvihoitoluokista. Linkki palveluun https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/


Iin kunnan hallinnoimien kaavateiden talvikunnossapidon hoitaa kaudella 2018 - 2020
- Keskustan alue: JJ-Infra
- Alarannan alue: Petri Haapa
- Kauppila - Illi -alue: Koneurakointi J-M Paakkola
- Tikkanen - Micropolis -alue: JJ-Infra
- Kuivaniemi: H&H Steel Oy


Tievalaistus

Iin kunnan tekninen lautakunta on päättänyt, että tie- ja katuvalaistukset sammutetaan yöaikaan sunnuntai-illasta perjantaiaamuun. Valot syttyvät normaalisti hämärän saapuessa mutta ne sammutetaan klo 23.00. Valot syttyvät uudelleen klo 05.00 ja sammuvat päivän valjetessa. Viikonloppuisin valot palavat yöaikanakin. Sammutus koskee kaikkia Iin kunnan omistamia ja ohjauksessa olevia tie- ja katuvalaistuksia.

Yösammutus toteutetaan viikosta 39/2015 alkaen.

Keväällä valot sammutetaan kokonaisuudessaan toukokuun puolenvälin tienoilla ja sytytetään syksyisin ennen koulujen alkamista.


Yksityistiet

Yksityistielain mukaiset tietoimitukset hoitaa Iissä tielautakuntana toimiva yhdyskuntalautakunnan toimitusjaos.

Kunta myöntää vuosittain kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa avustusta järjestäytyneen yksityistien kunnossapitoon ja auraukseen.

Avustuksen jatkettu hakuaika on kirjalliisesti 20.5.2019 mennessä. Hakemuslomakkeita on saatavilla Iin kunnanviraston asiointipisteestä ja kunnan www-sivulta lomakepdf, 8 kb.
Hakemus ja liitteet lähetetään osoitteeseen: Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla: tekniset(a)ii.fi.


Yksityistien tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • tien tulee palvella vähintään yhtä vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta (loma-asuntoa jota käytetään vakituiseen asumiseen ei oteta lukuun) ja

  • tien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä mitattuna sen alkupisteestä 'viimeisen' vakituisen asunnon liittymään tai pihapiiriin saakka; päätiestä erkanevat haarat lasketaan tien pituuteen mukaan mikäli sillä sijaitsee yksikin vakituinen asunto ja

  • tie on autolla (= henkilöauto) ajokelpoinen

Mikäli tie ei täytä edellä esitettyjä ehtoja voi kunta myöntää avustusta mikäli todetaan, että:

  • tietä käytetään yleisesti muuhunkin kuin tieosakkaiden liikennöintiin tai heidän kuljetuksiin tai

  • kunta katsoo tien muutoin olevan erityisen tärkeä.

Avustusta ei myönnetä sellaiselle tielle tai tien osalla, joka palvelee pelkästään maa- ja metsätalousliikennettä tai johtaa vain vapaa-ajanasunnoille.

Yksityistien tiekunnan on päätettävä avustuksen hakemisesta tiekunnan kokouksessa ja päätöksestä on toimitettava kopio hakemuksen liitteeksi.

Kunta voi hylätä avustushakemuksen sillä perusteella, että tielle ei ole perustettu tiekuntaa.


Lisätietoja:

sähköpostilla tekniset@ii.fi