Kunta ja hallinto

Ii on kasvava, viihtyisä ja elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta – Iissä on ideaa

Iin arvot ja toimintaperiaatteet

Luovuus ja idearikkaus

  • Haemme ja rohkaisemme hyvien toimintatapojen löytämistä
  • Tuemme luovuutta ja innostusta asioiden tekemiseen

Toisista huolehtiminen

  • Rakennamme yhdessä viihtyvyyttä ja hyvinvointia
  • Varmistamme asukkaiden turvallisen elämän koko elinkaaren ajaksi

Uudistuminen ja osaaminen

  • Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen
  • Tuemme kekseliäisyyttä ja innovatiivisia palveluratkaisuja

Historia lyhyesti

Monet ihmettelevät Iin erikoisen ja lyhyen nimen alkuperää, joka erään tulkinnan mukaan perustuu muinaissaamelaiseen sanaan iddja, ijje, joka tarkoittaa yötä.

Kirjallisissa lähteissä Ii mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1374 kappelina. Hallinnolliseksi pitäjäksi Ii muodostettiin vuonna 1445. Lähinnä verotuksellisista syistä 1500-luvulla luotu voutihallinto vahvisti Iin vahvaksi hallintopitäjäksi, yhdeksi Pohjois-Suomen vanhimmista.

Linkkejä

Tilastoja Iistä

Iin ja Kuivaniemen kunnat perustivat uuden Iin kunnan 1.1.2007 alkaen. Vuonna 2014 Iissä vietettiin 640 -juhlavuotta.

1.1.2018 Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa. Kuntajaon muutos perustui Jakkukylän aloiteryhmän esitykseen, jonka Oulun kaupunki ja Iin kunta ovat hyväksyivät valtuustoissaan. Jakkukylän alueen koko on 63,11 km2, asukkaita alueella on 417.

Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
Asukasluku: 9 942 (30.6.2018)
Pinta-ala: 1 602,75 km2
Tuloveroprosentti: 21,25 % (v. 2018)

Iissä toimii noin 400 yritystä. Loma-asuntoja kunnassa on noin 1 500.

Tutustu Kuntaliiton ylläpitämään Kuntanavigaattoriin, joka visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan.