Viralliset ilmoitukset

ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018

hakuohje on julkaistu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilla: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja _avustukset.

ARAn ajantasainen versio Rakennuttamis- ja suunnitteluoppaasta 2017 löytyvät ARAn verkkosivuilta.

Erityisryhmien investointiavustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Hankkeelle on oltava kunnan puoltava lausunto.

Hakemukset toimitettava viimeistään 30.9.2017 osoitteella: Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostitse kirjaamo(at)ii.fi.

jaa