Viralliset ilmoitukset

Kuulutus asemakaavaluonnosten nähtävilläolosta

1. IIN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN muutos koskee ydinkeskustan aluetta, Kirkkotien, Haminantien, Puistotien, Kisatien Valtarintien, Jokisuuntien sekä Haminan kieroliittymän ympäristöä. IIN HAMINAN ASEMAKAAVAN MUUTOS koskee valtatien 4 ja Haminantien välisiä korttelialueita.

2. IIN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN muutos koskee korttelia 23 (kunnanviraston ympäristö).

Kohdan 1. asemakaavamuutos rajoittuu pohjoisessa Puohinkoskeen, idässä valtatiehen 4 lisättynä Haminan kiertoliittymän viereiset korttelit valtaien itäpuolella, etelässä Kangastiehen, Valtarintiehen, Hirnintiehen ja lännessä Iijokeen sekä kortteliin 23.

Kohdan 2 asemakaavamuutos käsittää Nätteporin, kunnanviraston sekä hammashoitolan rakennuspaikat ranta-alueineen.

Kaavamuutoshankkeista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, joissa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Asiakirjat ovat saatavilla Iin teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla www.ii.fi.

Kaavamuutosten luonnossuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 30.5.2017 – 28.6.2017 sekä Iin kunnan internet-sivulla osoitteessa www.ii.fi.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonoksista pyydetään osoittamaan kunnanhallitukselle kirjallisesti 28.6.2017 mennessä Iin kunnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai postitse osoitteeseen: Iin kunta, Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii.

Kaavaluonnoksista järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 15.6.2017 klo 17.00 Nätteporissa.

Lisätietoja kaavahankkeista antaa tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ii.fi.

Ii 29.5.2017
Kunnanhallitus

Iin kirkonseudun asemakaavaluonnospdf, 1611 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan kaavaselostuspdf, 5979 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan liikenneselvityspdf, 2870 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan osallistumis- ja arviointiselostuspdf, 1479 kb

Iin kirkonseudun asemakaavaluonnoksen havainnekuvapdf, 3181 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan korttelin 23 kaavaluonnospdf, 402 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan korttelin 23 kaavaselostuspdf, 4991 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan kortteli 23 osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 571 kb

jaa