Viralliset ilmoitukset

Erityisluokanopettajan virka

IIN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN

Ii on kehittyvä noin 9 600 asukkaan kunta noin puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta.

Haemme kuntaamme erityisluokanopettajaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2017 alkaen. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alussa Haminan koulu.

Virkaan haetaan joustavaa, yhteistyökykyistä monitoimiosaajaa, erityisen tuen ryhmään, jossa on 5.-6.-luokan oppilaita. Viran hoitaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koulun muun henkilökunnan ja lapsen koulunkäyntiä tukevien yhteistyötahojen kanssa. Opettajan työparina toimii koulunkäynninohjaaja.

Haminan koulu on vuosina 2016-2017 laajennettu ja peruskorjattu 415 oppilaan alakoulu. Koulussa on käytössä modernit ja ajanmukaiset opetusvälineet. Tilat tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset kelpoisuuden osoittamat todistukset.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Virkahaku tapahtuu KuntaRekryn kautta, työavain 132369. Hakuaika päättyy 31.3.2017 klo 15.00.

Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa rehtori Jari-Jukka Jokela puh. 050 3950463 tai s-posti etunimi.sukunimi(at)ii.fi

Iissä 17.3.2017
Opetuspalvelut

jaa