Viralliset ilmoitukset

Rakennusvalvonnan julkipanolista lupapäätöksistä

Rakennustarkastaja on tehnyt päätöksiä.

Päätökset löytyvät julkipanolistastapdf, 119 kb. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

jaa