Viralliset ilmoitukset

Rakennusvalvonnan julkipanolista lupapäätöksistä

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset, jotka löytyvät julkipanolistastapdf, 77 kb. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.08.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

jaa