Viralliset ilmoitukset

Kokoukset ja pöytäkirjojen pitäminen nähtävillä v. 2017

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään ma 16.1., ma 30.1., ma 13.2., ti 28.2. ma 13.3., ma 27.3., ma 3.4., ti 18.4., ti 2.5., ma 22.5., ma19.6., ma 14.8., ma 28.8., ma 11.9., ma 25.9., ma 16.10., ma 6.11., ma 20.11., ma 11.12.2017, tarvittaessa kokouspäiviä voidaan muuttaa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun puheenjohtaja jonkun ajankohtaisen asian takia katsoo sen tarpeelliseksi.

Pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00 – 15.00 kunnanvirastollaTeknisen lautakunnan kokoukset pidetään, kun se käsiteltäväksi tarkoitettujen asioiden takia on tarpeen, normaalisti kuukauden kolmantena tiistaina alkaen klo 17.00, kokous voidaan pitää myös muuna aikana, mikäli asioiden käsittely sitä vaatii

Pöytäkirjat pidetään nähtävillä yhteispalvelupisteessä kokousta seuraavana perjantaina klo 09.00 – 15.00.


Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään 25.1., 16.2. (TP), 16.3. (TP), 27.4., 18.5., 1.6., 15.6. (vara), 24.8. (väliraportti), 31.8. (vara), 21.9., 12.10. (TA), 2.11. (TA), 23.11., 14.12. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.30. Tarvittaessa kokouspäiviä voidaan muuttaa.

Pöytäkirjat ovat nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavana tiistaina klo 9.00-15.00 opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimistossa

Valvontalautakunnan kokoukset pidetään, kun se käsiteltäväksi tarkoitettujen asioiden takia on tarpeen, pääsääntöisesti puolentoista (1 ½) kuukauden välein, kokouspäivä on tavallisesti tiistai alkaen klo 17.30

Pöytäkirjat pidetään nähtävillä yhteispalvelupisteessä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00 – 15.00.

Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä (1.) keskiviikkona klo 17.00 alkaen.

Pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00 - 15.00.Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka toisen kuukauden neljäntenä (4) keskiviikkona klo 17.00 alkaen, kokouspäivät ovat 25.1.2017, 29.3.2017 ja 17.5.2017. Syksyn kokousajat päätetään kevään viimeisessä kokouksessa.

Pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 10.00 - 15.00 kunnanvirastolla, yhteispalvelupisteessä.Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kalenterikuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.00 alkaen kokouskutsussa mainitussa paikassa ja muulloinkin tarpeen vaatiessa.

Pöytäkirjat pidetään nähtävänä Iin kunnan yhteispalvelupisteessä tarkastusta seuraavana perjantaina klo 9.00 – 15.00, pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä tai johtokunnan yksimielisellä päätöksellä välittömästi kokouksen jälkeen.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä kunnanvirastolla, teknisellä osastolla päätöksen tekopäivää seuraavana päivänä klo 9.00-15.00.Henkilöstöjaosto pitää kokoukset tarvittaessa kokouskutsussa ilmoitettuna aikana ja ilmoitetussa paikassa.Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä päätöspäivää seuraavana perjantaina klo 09.00 – 15.00 viranhaltijan toimistossa (ellei toisin ole ilmoitettu).Mikäli ilmoitettu pöytäkirjan nähtävänäolopäivä on pyhäpäivä tai muutoin sellainen, jolloin kunnanvirasto on suljettuna, pidetään pöytäkirjat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

jaa