Viralliset ilmoitukset

Kunnanvaltuuston kokous 20.3.2017

Iin kunnanvaltuusto kokoontuu 20.3.2017 klo 17.00, Nätteporin auditorio, Ii

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Katsaus valmisteluasteen asioihin
 4. Omavelkainen takaus / Iin Energia oy
 5. Iin kunnan edustajan nimeäminen Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017 - 2020
 6. Varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan
 7. Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen Kuivajoelle
 8. Liikkuva koulu -hankerahoituksen anominen ja lisämäärärahan myöntäminen talousarvioon 2017
 9. Osallistuminen Karhun siltahankkeeseen
 10. Tilintarkastuksen kilpailutus / tilintarkastusyhtiön valinta
 11. Vastaus valtuustoaloitteeseen 3.10.2016 / Kokoomuksen valtuustoryhmä / Valtuustoaloite Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
 12. Vastaus valtuustoaloitteeseen 29.2.2016 / Keskustan valtuustoryhmä / Valtuustoaloite joukkoliikenteen toimivuuden parantamiseksi
 13. Vastaus valtuustoaloitteeseen 7.11.2016 / Sirpa Varanka ym. / Valtuustoaloite hiihtolatuverkon parantamiseksi
 14. Vastaus valtuustoaloitteeseen 7.11.2016 / Harri Sanaksenaho / Valtuustoaloite siirrettävän lumetusjärjestelmän hankkimisesta Iin kuntaan
 15. Vastaus valtuustoaloitteeseen 3.10.2016 / Iin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä / Valtuustoaloite pyörätiestön ja risteyksien opasteiden ja viittojen nimistön tarkistamisesta ja muuttamisesta
 16. Vastaus valtuustoaloitteeseen / Iin Perussuomalaiset 9.5.2016 / Valtuustoaloite Iin kunnanvaltuutettujen määrästä uuden kuntalain mukaan
 17. Tiedonantoasiat
 18. Valtuustoaloitteet
 19. Kiireellisenä käsiteltävät asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Iin kunnanvirastolla 24.3.2017 virka-aikana.

Iissä 14.3.2017

Johannes Tuomela
Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

jaa