Viralliset ilmoitukset

Kuulutus maantien 8511 (Virkkulantie) suunnitelmasta jalankulku- ja pyörätie välille Pohjois-Iin koulu - Raasakan voimalaitos, Ii

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 1.8.2017 päivätyn tiesuunnitelman maantielain (503/23.6.2005) 27 §:n mukaista käsittelyä varten.

Iin kunnassa on nähtävillä kuulutuspdf, 31 kb ja siihen liittyvä tie- ja rakennussuunnitelma 2017 ajalla 7.9.-8.10.2017.

jaa