Viralliset ilmoitukset

IIN KUNNAN OPETUSPALVELUISSA JULISTETAAN HAETTAVAKSI

1. Luokanopettajan virka toistaiseksi 1.8.2017 alkaen (sijoituskoulu viranhoidon alkuvaiheessa Haminan koulu). Hakijalta toivotaan äidinkielen, erityisopetuksen ja musiikin erikoistumisopinnot. Lisäksi katsotaan eduksi kokemus ohjelmoinnin opettamisesta.

2. Luokanopettajan virka toistaiseksi 1.8.2017 alkaen (Haminan koulu). Hakijalta toivotaan alkuopetuksen ja äidinkielen erikoistumisopinnot.

3. Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi 1.8.2017 alkaen (Haminan koulu). Hakijalta toivotaan liikunnan ja käsityön (tekninen työ) erikoistumisopinnot. Liikunnan aineenopettajaopinnot katsotaan eduksi.

4. Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18 (Haminan koulu). Hakijalta toivotaan liikunnan ja käsityön (tekninen työ) erikoistumisopinnot.

5. Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18 (Haminan koulu). Hakijalta toivotaan englannin kielen ja erityispedagogiikan erikoistumisopinnot.

6. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.8.17-2.6.18 (Haminan koulu). Hakijalta toivotaan musiikin ja käsityön (tekninen työ) erikoistumisopinnot.

7. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.8.17-2.6.18 (Haminan koulu). Hakijalta toivotaan esi- ja alkuopetuksen, liikunnan ja käsityön erikoistumisopinnot.

8. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.8.17.-2.6.18 (Alarannan koulu). Hakijalta toivotaan esi-alkuopetuksen ja käsityön (tekstiilityö) erikoistumisopinnot.

9. Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18 (Ojakylän koulu). Hakijalta toivotaan alkuopetuksen, erityispedagogiikan ja ruotsin kielen erikoistumisopinnot.

10. Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18 (Olhavan koulu). Hakijalta toivotaan esi- ja alkuopetuksen erikoistumisopinnot. Kokemus yhdysluokkaopetuksesta katsotaan eduksi.

11. Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18 (Olhavan koulu). Hakijalta toivotaan musiikin erikoistumisopinnot. Kokemus yhdysluokkaopetuksesta katsotaan eduksi.

12. Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18 (Pohjois-Iin koulu). Hakijalta toivotaan käsityön (tekstiilityö) ja kuvataiteen erikoistumisopinnot.

13. Iin lukion päätoiminen ruotsin kielen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18

14. Valtarin koulun ja Iin lukion äidinkielen päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18

15. Valtarin koulun matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18

16. Iin lukion ja Valtarin koulun opinto-ohjaajan lehtorin viransijaisuus ajalle 7.8.17-2.6.18

17. Valtarin koulun ja Iin lukion kuvaamataidon lehtorin viransijaisuus ajalle 7.8.17-2.6.18

18. Valtarin koulun maantiedon, biologian ja terveystiedon lehtorin virka toistaiseksi 1.8.2017 alkaen

19. Kielten päätoiminen tuntiopettaja (tutor-opettaja) määräaikaisesti ajalle 7.8.17-2.6.18

Valinnat tehdään painottaen haastattelussa esille nousevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Hakemus tulee lähettää KuntaRekryn kautta 28.4.17 klo 12 mennessä.

Opettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissä on 4 kuukauden koeaika. Haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset kelpoisuuden osoittamat todistukset.

Lisätietoja antavat:
Opetus-ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila puh. 050 4068500
Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokela puh. 050 3950463
Valtarin koulun rehtori Taisto Soininen puh. 050 3950412
Iin lukion rehtori Tuomas Kulha puh. 050 5748615
Alarannan koulun johtaja Samuli Hanhisalo puh. 040 6203255
Ojakylän koulun johtaja Juha Hassinen puh. 050 3950464
Olhavan koulun johtaja Anne Hakoköngäs puh. 050 4619602
Pohjois-Iin koulun johtaja Tuomas Ojala puh. 050 3950465
tai etunimi.sukunimi(at)ii.fi.

Iissä 12.4.2017, Opetuspalvelut

jaa