Viralliset ilmoitukset

Arkisto

Kuulutus Iin jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta

16.10.17

Aluehallintovirasto on antanut päätöksen Iin kunnan hakemukseen jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta

Rakennusvalvonnan julkipanolista ja lupapäätökset

16.10.17

Rakennustarkastaja on tehnyt päätöksiä.

Työpaikkailmoitus rakennustarkastajan virasta

09.10.17

Iin kunta hakee vakinaista rakennustarkastajaa.

Julkipanolista ja lupapäätökset

09.10.17

Rakennustarkastaja on tehnyt päätöksiä.

Yhteysviranomaisen lausunto Palokankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

05.10.17

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut lausunnon 2.10.2017:

Luokanopettajan viransijaisuus Ylirannan koulussa

03.10.17

Ylirannan koulussa on avoinna määräaikainen luokanopettajan sijaisuus ajalle 22.11.2017-2.6.2018.

Valvontalautakunnan julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

02.10.17

Iin kunnan valvontalautakunta on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisun.

Valvontalautakunnan julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisun antamisesta

02.10.17

Iin kunnan valvontalautakunta on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisun.

jaa