Viralliset ilmoitukset

Iin kunta on Pahkakosken Energia Oy:n toimeksiannosta laatimassa osayleiskaavaa Pahkakoskelle. Kaava-alue sijaitsee Yli-Iin Pahkakosken kylän kohdalla Iijoen eteläpuolella noin 2 - 6 kilometrin etäisyydellä Iijoesta. Kaavassa esitetään 30 tuulivoimalan paikkaa sekä kolme vaihtoehtoista sähköaseman sijoituspaikkaa. Kaavaluonnos ja asiaa koskeva kuulutus pidetään nähtävillä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteessä 28.6. - 27.8.2017 välisen ajan. Kaavaluonnokseen ja hankkeen yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja muuhun aineistoon voi tutustua myös Iin kunnan nettisivuilla http://www.ii.fi/yleiskaavoitus. Lisäksi aineistoon voi tutustua Kierikkikeskuksessa aukioloaikoina.

Kuulutuspdf, 32 kb

Pahkakoskeen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavaselostus

jaa