Viralliset ilmoitukset

Iin kunta on TuuliWatti Oy:n toimeksiannosta laatimassa osayleiskaavaa Olhavan kylän Palokankaan alueelle. Kaava-alue sijaitsee Nybyn kohdalla noin 2,5 - 6 kilometrin etäisyydellä valtatiestä 4, 100 Kv sähkönsiirtojohdon itäpuolella. Kaavassa esitetään 12 tuulivoimalan paikkaa. Kaavaluonnos ja asiaa koskeva kuulutus pidetään nähtävillä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteessä 28.6.-27.8.2017 välisen ajan. Kaavaluonnoksen ja hankkeen yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja muuhun aineistoon voi tutustua myös Iin kunnan nettisivuilla http://www.ii.fi/yleiskaavoitus.

Kaavaluonnospdf, 32 kb

Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaava

Palokangas kaavaselostus

jaa