Viralliset ilmoitukset

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Palokankaan tuulivoimapuistosta

TuuliWatti Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Palokankaan tuulivoimapuiston toimintaa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja asiaa koskeva kuulutuspdf, 125 kb ovat nähtävänä Iin kunnanvirastolla, yhteispalvelupisteessä 6.6.-4.8.2017.

Arviointiselostus on sähköisenä osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/palokankaantuulivoimapuistoYVA

jaa