Viralliset ilmoitukset

Pyyntö tehdä esityksiä vanhus- ja vammaisneuvostoon nimettävistä henkilöistä

Iin kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2017 § 243 päättänyt vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöstä. Kunnanhallitus nimeää kokouksessaan 16.10. yhdeksänjäsenisen vanhus- ja vammaisneuvoston, johon eläkeläisjärjestöt esittävät nimettäväksi viisi (5) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, veteraanijärjestöt yhden (1) edustajan ja hänelle varaedustajan sekä vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöt kolme (3) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.
Kunnanhallitus pyytää vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä tekemään tiistaihin 11.10. mennessä esityksiä edustajista ja varaedustajista. Esitykseen pyydetään liittämään tiedot yhdistyksen toiminta-alueesta ja esitettävien henkilöiden yhteystiedot. Kunnanhallitukselle osoitetut esitykset tulee toimittaa kirjaamoon Jokisuuntie 2, PL 24, 91100 Ii tai sähköisesti kirjaamo@ii.fi.

Iissä 11.9.2017
Kunnanhallitus

jaa