Viralliset ilmoitukset

Rakennus-, toimenpide- ja muut luvat 17.5.2017

Iin kunnan rakennustarkastaja on tehnyt julkipanolistassapdf, 71 kb luetellut päätökset. Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 17.5.2017, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Iin kunnanvirastolla, rakennusvalvonnassa 16. - 31.5.2017.

jaa