Viralliset ilmoitukset

Maantie 855 parantaminen välillä Yli-Olhava – Tannila, Oulu ja Ii

Yllä mainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Iin kunnanvirastossa, Yhteispalvelupisteessä os. Jokisuuntie 2, Ii.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja ne on toimitettava Iin kuntaan ennen nähtävilläoloajan 13.4.-13.5.2017 päättymistä osoitteeseen: Iin kunta, Kirjaamo, PL 24, 91100 Ii.

jaa