Viralliset ilmoitukset

Arkisto

Palokankaan tuulivoima osayleiskaava

11.04.17

Kuulutus osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolosta.

Maa-aineslupahakemus

03.04.17

Maanrakennus J. Päkkilä Oy hakee olemassa olevalle hiekanoton maa-ainesluvalle 30 000 m3:n jatkolupaa pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelle. Alue ei ole tutkittua pohjavesialuetta. Ottopaikka sijaitsee Iin kunnan Etelä-Iin kylässä, Lehdonmaan alueella, tilalla Riitakorpi RN:o 139-401-150-126. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi.

Ympäristölupapäätös annettu

30.03.17

Oulunkaaren ympäristölautakunta on myöntänyt seuraavan ympäristöluvan:

jaa