Viralliset ilmoitukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku

Iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjallisesti 31.3.2017 mennessä.

Yksityistien tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • tien tulee palvella vähintään yhtä vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta (loma-asuntoa jota käytetään vakituiseen asumiseen ei oteta lukuun) ja
  • tien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä mitattuna sen alkupisteestä 'viimeisen' vakituisen asunnon liittymään tai pihapiiriin saakka; päätiestä erkanevat haarat lasketaan tien pituuteen mukaan mikäli sillä sijaitsee yksikin vakituinen asunto ja
  • tie on autolla (= henkilöauto) ajokelpoinen


Mikäli tie ei täytä edellä esitettyjä ehtoja voi kunta myöntää avustusta mikäli todetaan, että:

  • tietä käytetään yleisesti muuhunkin kuin tieosakkaiden liikennöintiin tai heidän kuljetuksiin tai
  • kunta katsoo tien muutoin olevan erityisen tärkeä.


Avustusta ei myönnetä sellaiselle tielle tai tien osalle, joka palvelee pelkästään maa- ja metsätalousliikennettä tai johtaa vain vapaa-ajanasunnoille.

Mikäli yksityistien tienpitoa varten on perustettu tiekunta, on avustuksen hakemisesta päätettävä tiekunnan kokouksessa. Mikäli tiellä ei ole tiekuntaa, voivat tien vakituiset asukkaat yhteisesti hakea avustusta. Hakemisesta täytyy olla vakituisten asukkaiden kirjallinen yhteinen päätös, jossa:
- ilmoitetaan tien yhteyshenkilö ja
- mille tilille mahdollinen avustus maksetaan ja
- miten tienpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan muiden tien osakkaiden ja käyttäjien kanssa.

Kunta voi hylätä avustushakemuksen sillä perusteella, että tielle ei ole perustettu tiekuntaa.

Avustuksen hakemiseen on lomakkeita saatavilla Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteestä, tekniseltä osastolta ja kunnan www-sivuilta.

Avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa osoitteella; Iin kunta, Tekninen osasto, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla; kirjaamo@ii.fi. Lisätietoja saa tarvittaessa kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvolalta, puh. 040-7021388.

Tekninen lautakunta

jaa