Viralliset ilmoitukset

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

Iin kunta/ Iin vesiliikelaitos on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen koskien Iin jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamista.

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuspdf, 137 kb sekä hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteessä 3.3.-3.4.2017

Lisäksi hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

jaa