Ii 2025 kuntastrategia valmisteilla

Kuntastrategia 2018-2025 valmistuu vuoden 2018 keväällä.

Kuntastrategiaa on valmisteltu yhdessä yrittäjäjärjestöjen, kyläyhdistysten, nuorisovaltuuston,eläkeläisjärjestöjen, Iin seurakunnan ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Kuntastrategia 2025 luonnos oli kuntalaisten ja sidosryhmien vapaasti kommentoitavana ajalla 28.12.17 - 17.1.2018 sekä kuntalaisille järjestetään avoin kuntalaisraati keskiviikkona 10.1.2018.

Katso strategialuonnos tästäpdf, 231 kb

Huomioithan, että strategiassa määritellään tulevaisuuden suunta ja tavoitteet. Käytännön toimet ja tehtävät määritellään vuosittain kunnan talousarviossa.

Kunnanvaltuusto käsittelee kuntastrategialuonnosta maaliskuussa 2018.

Kuntastrategia 2020

Kunnanhallitus (pöytäkirja 26.08.2014, pykälä 185) hyväksyi Iin kunnan strategian vuoteen 2020 ja siihen liittyvän Ii -sopimusasiakirjan.

Kuntastrategiassa huomioidaan 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) omistaja-politiikka, 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Iin kuntastrategia vuoteen 2020 pdf, 205 kb(päivätty syyskuu 2014)