Luovasti läpi lukkarin

Toiminta Iin kouluissa lukuvuonna 2016

Luovasti läpi lukkarin -toimintamallin tarkoitus on tarjota kaikille Iin kunnan kouluasteille luovuutta ja integraatiota edistävää taiteilijayhteistyötä taidetyöpajojen muodossa. Opettajat saavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten taiteilijoiden kanssa ja toteuttaa opetussuunnitelman sisältöjä luovasti ja eri oppiaineita integroiden. Työpajoja järjestetään seuraavalla periaatteella:

  • ALAKOULU: jokaiselle 3. -luokalle noin koulupäivän mittainen työpaja (paikalliset taiteilijat)

  • YLÄKOULU: taidetyöpajoja oppiaineiden integraatioon ja ilmiöopetukseen (paikalliset taiteilijat)

  • LUKIO: ”Kansainvälinen taide”- kurssi 2 kertaa vuodessa (residenssitaiteilijat opettajina)

ALAKOULUSSA toiminta jatkuu samanlaisena kuin vuonna 2015. Paikalliset taiteilijat suunnittelevat ja toteuttavat 3.-luokkien kanssa taidetyöpajoja, jossa oppiaineita integroidaan taiteen avulla.

YLÄKOULUSSA eri luokka-asteille ja erityisryhmille tarjotaan taidetyöpajoja, joissa pyritään luovaan integraatioon ja ilmiöpohjaisen opetuksen tukemiseen. Työpajojen taiteilijoiksi saadaan muun muassa robottitaiteen ja ruokataiteen ammattilaisia, sekä KulttuuriKauppilan taiteilijoita.

LUKIO: kansainvälisen taiteen kurssit ovat Iin lukion koulukohtaisia syventäviä kursseja, joissa opettajina toimivat KulttuuriKauppilassa vierailevat residenssitaiteilijat. Menneistä kursseista voi lukea (selaa alaotsikot): iinlukio.fi/sivu/fi/kansainvalinen_taide/

LISÄTIEDOT:
Elina Hakala
Kuvataideopettaja, kulttuurikoordinaattori
elina.hakala@ii.fi
p. 046 920 8830