Maapoliittinen jaosto

Maapoliittinen jaosto on aloittanut työnsä 1.1.2019.

Maapolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä.

Kunnan maapolitiikka luo edellytyksiä kehittämistavoitteiden toteuttamiselle.

Maapoliittisen jaoston kokoonpano:

Johannes Tuomela (pj), varajäsen Eero Alaraasakka

Jarmo Lauri (varapj), varajäsen Petri Tervonen

Sanna Valaja, varajäsen Taina Häkkilä

Mika Hast, varajäsen Leena Tiiro

Anne Ojala, varajäsen Risto Säkkinen

Ari Alatossava (kunnanjohtaja)

Janne Jokelainen (tekninen johtaja)

Jaakko Raunio (maankäytön suunnittelija)