Muut viranomaispalvelut

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi.

Lisätiedot kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta avustaa kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa, antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Neuvojat eivät käsittele mm. yksityisten henkilöiden välisiä riitatilanteita tai elinkeinonharjoittajien välisiä riitatilanteita, taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja, arvopaperi- ja osakekauppoja, eikä valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita.

Talous- ja velkaneuvonta

Iin asukkaiden talous- ja velkaneuvonta hoidetaan Oulun kaupungin palveluna, lisätiedot ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/talous-ja-velkaneuvonta

Käyntiosoite: Kajaanintie 48 A, 1A-krs, 90220 Oulu
Puhelinnumero vastaa ma-ke-to klo 9-10 p. 044 703 6824

Talous- ja velkaneuvontaan asiakkaaksi tulo:
1) Yhteydenotto puhelimitse. Alkukeskustelun jälkeen asiakkaalta pyydetään liitteet ja valtakirja. Velkaneuvonta selvittää asiakkaan tilanteen ja ottaa sen jälkeen yhteyttä.
2) Yhteydenotto kirjeitse. Asiakkaalle varataan käyntiaika velkaneuvojalle, kun asiakas on toimittanut talous- ja velkaneuvontaan perustietolomakkeen liitteineen sekä valtakirjan.
Asiakkaan pitää siis itse tietää velkojansa, mistä velkaneuvonta voi valtakirjan saatuaan alkaa selvittämään tilannetta ja velan määrää. Kaikki perintätoimistot eivät vie ulosottoon saakka saataviaan. Ongelma on pikavipit, joita voi olla kymmenistä eri paikoista. Asiakkaan pitää käydä läpi kaikki laskut mitä tullut eri paikoista. Mitään ns. rekisteriä kaikista asiakkaan veloista ei ole.

Oikeusapu

Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin.
Valtion oikeusaputoimistoissa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja.

Iin kunnan asukkaille lähin oikeusaputoimisto:
Oulun oikeusaputoimisto
Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
Ajanvaraus p. 029 56 61420 tai p. 050 3443608

Iin vastaanotto: Kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 91100 Ii
Oikeusavustaja on paikalla vain ajanvarauksella.

Sähköposti oulu.oikapu(a)oikeus.fi
Toimeksiantoja ei oteta vastaan sähköpostitse.

Edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestäminen on siirtynyt valtion oikeusaputoimistojen vastuulle.

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

Iiläisten yleinen edunvalvonta:
Oulun oikeusaputoimisto/ yleinen edunvalvonta, Haukiputaan toimipaikka
Revontie 2, II. krs 90830 Haukipudas,
Postiosoite: PL 3, 90015 Oulun kaupunki
sähköposti oulu.edunvalvonta(at)oikeus.fi

Soittoaika
edunvalvojille ma - pe klo 9 - 11
edunvalvontasihteereille ma - pe klo 9 - 11 ja 13 - 14
soittoaikojen ulkopuolella päivystysnumero p. 050 353 0032
yleinen edunvalvoja, p. 029 56 52674
edunvalvontasihteeri, p. 029 56 52671
edunvalvontasihteeri, p. 029 56 52672

Asiakaspalvelu
edunvalvojilla ajanvarauksella
edunvalvontasihteereillä ma - pe klo 9 - 11