Työryhmät ja neuvostot

Kunnassa toimii useita henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä koostuvia työryhmiä, joiden tehtävänä on tuottaa esiselvitysmateriaalia kunnan päätöksenteon tueksi.

Perustetuista työryhmistä esitetään vähintään seuraavat tiedot: jäsenet, työryhmän tavoite ja aikataulu. Lisäksi työryhmät voivat jakaa kokousaineistoaan verkkosivuilla.

Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt seuraavat työryhmät:

    Henkilöstöjaosto

    Kunnanhallituksen henkilöstöjaostolla on ratkaisuvalta asioissa, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten yleisestä täytäntöönpanoa ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä. Lisäksi jaostolla on oikeus yleisohjeen antamiseen henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan henkilöstöjaoston jäsenet. Esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka ollessaan esteellinen tai estynyt esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

    Varsinaiset jäsenet: pj Pekka Koskela p. 044 3642 312 (henkilökohtainen varajasen Veli Paakkola), varapj Leena Tiiro p. 040 5442 127 (varajäsen Mika Hast), Sanna Valaja p. 040 2851 794 (varajäsen Oili Kaleva), Heli-Hannele Haapaniemi p. 050 4107 060 (varajäsen Tiina Vuonovirta), Petri Tervonen p. 040 5549 275 (varajäsen Jarmo Lauri)

    Teknisen lautakunnan toimitusjaosto

    Tekninen lautakunta nimeää keskuudestaan yksityistielain mukaisia toimituksia varten toimitusjaoston, jossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Jäsenet: pj. Jari-Jukka Jokela (varajäsen Harri Sanaksenaho), varapj. Hilkka Kalliorinne (varajäsen Heli-Hannele Haapaniemi) ja (varajäsen Pentti Jokela)