Työryhmät ja neuvostot

Kunnassa toimii useita henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä koostuvia työryhmiä, joiden tehtävänä on tuottaa esiselvitysmateriaalia kunnan päätöksenteon tueksi.

Perustetuista työryhmistä esitetään vähintään seuraavat tiedot: jäsenet, työryhmän tavoite ja aikataulu. Lisäksi työryhmät voivat jakaa kokousaineistoaan verkkosivuilla.

Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt seuraavat työryhmät:

  Henkilöstöjaosto

  Kunnanhallituksen henkilöstöjaostolla on ratkaisuvalta asioissa, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten yleisestä täytäntöönpanoa ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä. Lisäksi jaostolla on oikeus yleisohjeen antamiseen henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan henkilöstöjaoston jäsenet. Esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka ollessaan esteellinen tai estynyt esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

  Varsinaiset jäsenet: pj Hannes Hekkala p. 044 281 9936 (henkilökohtainen varajasen Riikka Ruonala), varapj Leena Tiiro p. 040 544 2127 (varajäsen Hilkka Kalliorinne), Susanna Wiik p. 040 830 4743 (varajäsen Risto Säkkinen), Tauno Kova p. 0400 680 659 (varajäsen Petri Tervonen), Harri Sanaksenaho p. 0400 373 623 (varajäsen Anu Mäenkoski)

  Teknisen lautakunnan toimitusjaosto

  Tekninen lautakunta nimeää keskuudestaan yksityistielain mukaisia toimituksia varten toimitusjaoston, jossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Jäsenet: Pentti Kurttila, pj, Ritva Jokela-Lantiainen, Matti Kaakkuriniemi, Pekka Paaso (siht.)

  Asuntopoliittinen työryhmä

  1.10.2013 nimitetyn asuntopoliittisen työryhmän tehtävänä on kartoittaa kuntalaisten tulevat asumispalvelujen tarpeet sekä lisäksi tuottaa ehdotus asumispalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Jäsenet: Johannes Tuomela (pj), Hannes Hekkala, Maila Maalismaa, Tapani Teppo ja Tiina Vuononvirta sekä Ari Alatossava (kj), Markku Vitikka ja Annastiina Junnila (siht.)

  Ympäristöohjelman laatimisen työryhmä 2015-2016

  Jäsenet: Riikka Ruonala (pj), Teijo Liedes (varapj), Irja Ruokamo (siht.), Ari Alatossava, Tauno Kova, Johannes Tuomela, Tiina Vuononvirta

  Digiagendan ohjausryhmä (Digityöryhmä)

  Digiagendan ja toimenpidesuunnitelman koordinointi kuntapalveluiden sähköistämiseksi. Jäsenet: Teijo Liedes (pj), Annastiina Junnila (siht.), Riikka Ruonala, Ari Alatossava (kj), Anna Saksio

  Suomi 100 –juhlavuoden työryhmä 2016 - 2017

  Työryhmä suunnittee yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kunnan juhlavuoden tapahtumat.
  Jäsenet: Annastiina Junnila (työryhmän puheenjohtaja), Vesa Anttila, Riitta Räinä (työryhmän sihteeri), Merja Brinon, Anna Saksio, Tarja Rahkola, Aili Marja Alaraasakka (kunnanhallituksen edustaja), Teijo Liedes (kunnanhallituksen edustaja), Tellervo Jyrkkä (Ii-instituutin edustaja)

  Elinkeino-ohjelman päivittämisen työryhmä 2016

  Jäsenet: Teijo Liedes (pj), Johannes Tuomela, Ilkka Pakonen, Ari Alatossava, Leena Vuotovesi, Anna Saksio, Iin yrittäjäyhdistyksen edustaja, Kuivaniemen yrittäjäyhdistyksen edustaja