Opetus ja varhaiskasvatus

Iissä järjestetään varhaiskasvatuspalveluina päivähoitoa ja esiopetusta sekä opetuspalveluina perusopetusta sekä lukiokoulutusta.

Ii on lapsiperheiden kotikunta

Päivähoitopalveluiden toiminta-ajatukseen kuuluu kasvatuskumppanuus ja vuorovaikutus perheiden kanssa. Päivähoito Iissä on jaettu kolmeen toiminta-alueeseen.
Lue lisää päivähoidosta.

Iin kunnan esiopetus järjestetään osittain koulun ja osittain päivähoidon puolella.
Lue lisää esiopetuksesta.

Lisäksi kunta järjestää 1. ja 2. luokan koululaisille tarkoitettua aamu- ja iltapäivähoitoa klo 7-17 välisenä aikana.

Iissä on laaja kyläkouluverkosto, mikä pitää koko Iin aluetta ja sen kyliä elinvoimaisina.
Tutustu Iin kouluihin

Yhteystiedot:

opetusjohtaja Tuomo Lukkari
p. 040 6568 887, tuomo.lukkari(a)ii.fi

varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela
p. 040 6684 114, virpi.uutela(a)ii.fi