Kaikki Iin koulut ja päiväkodit säästävät energiaa, sähköä ja vettä

Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki Iin kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan kuukausittain lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta ja toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteita yhdessä oppilaiden kanssa.

Ideana on opettaa ja oppia kestävää kehitystä, joka onkin yksi Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden neljästä kasvatuspilareista. Oppilaiden lisäksi perheet, koulujen henkilökunta sekä koulutilojen iltakäyttäjät ovat lähteneet mukaan toimintaan.

50/50-metodin mukaisesti kunta palauttaa kouluille puolet siitä rahallisesta säästöstä, jonka koululaiset saavat energiantehokkuustoimillaan aikaan.

Koululaiset pääsevät mittaamaan koulukiinteistöjen energiankulutusta hankkeen tarjoamilla välineistöillä ja mittareilla. Energian säätämisen ja kestävän kehityksen mukanaan tuomat hyvät asiat eivät ainoastaan pysähdy kouluihin ja päiväkoteihin, vaan ne tulevat toivottavasti automaattisesti osaksi jokaisen iiläisen kodin arkea. Iissä uskotaan vahvasti, että energiasäästäminen turvaa paitsi koulujen ja päiväkotien laadukkaan toiminnan jatkumisen mutta tuo myös huomattavaa hyvää meille kaikille.

Kolme Iin koulua (Asema, Kuivaniemi ja Ojakylä) ovat tavoitelleet vuoden 2014 alusta alkaen vähintään 8 % vuosittaista energiansäästöä.

Alla näkyy Iin koulujen rahalliset säästöt vuosien 2014 ja 2015 aikana

  • Ojakylä 619,65e (v.2014) / 1745,23e (v. 2015)

  • Kuivaniemi 3947,26e / 1800,74e

  • Asema 1784,85e / 4343,50e

Hanketta toteutettiin kolmessatoista Euroopan maassa ja peräti 500 koulua ja 50 muuta julkista rakennusta tavoittelivat kestävämpää energiankäyttöä. Suomesta mukana oli 20 peruskoulua (Ii, Espoo ja Helsinki) sekä 1 muu julkinen rakennus (Vaasan kaupunginkirjasto). Hanketta rahoitti pääasiallisesti EU:n komission energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan keskittyvä Älykäs Energiahuolto Euroopassa -ohjelma. Projektin yhteistyökumppaneina Iin kunnan lisäksi ovat edelleen kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy ja kehittämisyhtiö Iin Micropolis Oy.