Kesäajan poissaolot 1.6.-31.8.2017

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.-31.8. välisenä aikana vähintään (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä päivähoitomaksua (opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.4.2013 § 29).

Sitovat ilmoitukset poissaoloista tehdään 5.5.2017 mennessä paperilomakkeella eikä muutoksia tehtyihin sopimuksiin hyväksytä kuin erityissyistä. Hyväksyttäviä erityissyitä ovat vain vanhempien lomautus tai irtisanominen. Kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta tulee toimittaa alue-esimiehelle.

Kesäajan poissaolo ei oikeutta Kelan kotihoidontukeen.

Kesäajan 2017 poissaolojen hoitosopimuspdf, 15 kb