Varhaiskasvatuksen kuntalisä ja yksityiset palveluiden tuottajat

Perhe voi valita kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Katso lisää Kelan sivuilta.

Yksityisen päivähoidon kuntalisä

Harkinnanvaraista yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan palvelun tuottajalle vanhempien ja palvelun tuottajan hakemuksesta.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että palvelun tuottaja on rekisteröitynyt yrittäjä, jolla on vastuuvakuutukset voimassa. Palvelu voi olla joko yksityistä perhepäivähoitoa tai päiväkotitoimintaa. Tukea voidaan maksaa myös palvelun tuottajalle, joka toimii lapsen kotona. Yksityinen päivähoito on valvottua toimintaa.

Yksityisen päivähoidon kuntalisän suuruudet 1.8.2018 alkaen:

Päiväkoti: alle 3 v. 579,30 € / kk / lapsi, 3 - 5 v. 333,30 € / kk / lapsi

Päivähoito + esiopetus 554 € / kk / lapsi

Perhepäivähoito: 284,30 € / kk / lapsi

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisä 1.12.2018 alkaen

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisää maksetaan Iiläisille perheille, joiden lapsia osallistuu yksityisen hoidon tuella järjestettyyn varhaiskasvatukseen yksityisessä päiväkodissa. Sisaruslisää maksetaan enintään 145 €/perhe. Yksityisen hoidon tuen sisaruslisän määrät ovat: kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (151 h- tai joka päivä) 145 €/kk, osaikainen varhaiskasvatus 90% (121-150 h/kk tai 18pv/kk) 131 €/kk, osa-aikainen varhaiskasvatus 75% (106-120 h/kk tai 15pv/kk) 109 €/kk, osa-aikainen varhaiskasvatus 60% (81-105 h/kk tai 12pv/kk) 87 €/kk ja varhaiskasvatusoikeus 20 h/kk 50% (0-80 h/kk tai 10pv/kk) 73 €/kk.

Mikäli perheen lapsia on sekä yksityisessä päiväkodissa, että kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksetaan sisaruslisä siihen varhaiskasvatuspaikkaan, jossa perheen ikäjärjestyksessä nuorin lapsi on varhaiskasvatuksessa.

Sisaruslisää hakee lapsen huoltaja, mutta se maksetaan yksityisen varhaiskavatuksen palveluntuottajalle. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja on sitoutunut pienentämään perheeltä perittävää osuutta lapsen varhaiskasvatusmaksusta vastaavalla summalla. Sisaruslisä myönnetään takautuvasti enintään 6 kuukaudelta (vrt. Kela). Päätös tehdään toimintakausittain.

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin: Iin kunta / Varhaiskasvatuspelvelut / Jokisuuntie 2, 91100 Ii. Puutteellisesti täytetty lomake palautetaan lapsen huoltajalle. Kopio päätöksestä lähetetään hakijalle. Lisäksi lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lähetetään tiedoksianto päätöksestä.

Hakemuspdf, 287 kb

Ohjepdf, 408 kb

Yksityiset päiväkodit

Kun haluatte hakea päivähoitopaikkaa yksityiseltä päivähoitopalvelujen tuottajalta, ottakaa yhteyttä suoraan palvelujen tuottajaan.

Iissä toimivat päiväkodit:

  • Ida Valpuri; Lanssitie 3, p. 040 930 9111, Inkeri Tornberg p. 050 407 4409, Maria Tornberg p. 040 930 6275, paivakoti(a)idavalpuri.fi, www.idavalpuri.fi
  • Pikku-Ida; Haminantie 5, p.040 9306769, Inkeri Tornberg p. 050 316 6019, Maria Tornberg p. 040 930 6275, paivakoti(a)idavalpuri.fi, www.idavalpuri.fi
  • Iin Päiväkoti ay Iitula; Kauppatie 8, Anna Turtinen p. 040 564 6063, Heidi Vähäkangas p. 050 373 7774, iitula(a)iitula.fi, www.iitula.fi
  • Touhula Tikkaset; Elokuja 2 B, Tuija Alikoski p. 045 128 3722, tuija.alikoski(a)touhula.fi, www.touhula.fi
  • Touhula Metsätähti, Sortteeritie 14, Tuija Alikoski p. 045 128 3722, tuija.alikosk(a)touhula.fi, www.touhula.fi
  • Touhula Harjuntähti, Harjunkuja 1, Tuija Alikoski p. 045 128 3722, tuija.alikoski(a)touhula.fi, www.touhula.fi. Päiväkoti avautuu elokuussa 2019.
  • Päiväkoti Onnimanni; Haminantie 10, Hanna-Kaisa Pernu p. 044 986 6329, paivakotionnimann(a)gmail.com, www.paivakotionnimanni.fi