Suunnittelutarveratkaisu / poikkeamislupa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jossa rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolella. Lisäksi käyttöönotto johtaa toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealueet ovat määritetty Iin rakennusjärjestyksessä.

Mikäli rakentaminen poikkeaa asemakaavasta tai rakennusjärjestyksestä tai jos rakennetaan suunnittelutarvealueelle tai ranta-alueelle, tulee ennen rakennusluvan hakemista saada hankkeelle erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa.

Suunnittelutarvehakemus tulee jättää vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa valvontalautakunnan kokousta. Hakemukset lautakunnan kokoukseen valmistelee rakennustarkastaja.

Lisäksi liitteinä:

  • 2 kpl asemapiirustus 1:500 tai 1:1000 (asemapiirustuksen tulee olla asiantuntijan laatima)
  • Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • Ote peruskartasta tai ote asema- tai ranta-asemakaavasta
  • Todistus rajanaapureiden kuulemisesta (Naapurit allekirjoittavat kuulemislomakkeenpdf, 208 kb)


Suunnittelutarveratkaisun myöntää Iin kunnanhallitus ja poikkeamisluvan myöntää Iin kunnanhallitus.