Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä julkiseen verkkoon.

Lisätietoja
Hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi

Päivitä sidonnaisuusilmoitus

Antamalla sähköpostiosoitteesi alla olevaan ruutuun, voit päivittää nykyistä sidonnaisuusilmoitustasi.