Iin taidekoulu

Iin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää taideopetusta.

> Musiikin haku: vuosittain 15.3. - 15.4.
> Kuvataide ja käsityö
sekä Taidekoulun valmentavat opinnot (vuonna 2013 syntyneet esikouluikäiset): HUOM! hakuaikaa jatkettu 11.8. saakka.

Kuvataide (ilta- ja päiväopetus), käsityö ja valmentavat opinnot

Kuvataiteen iltaopetus 7–15 -vuotiaille järjestetään KulttuuriKauppilan taideluokassa. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain sen mukaan, kuinka paljon ilmoittautumisia tulee. Taidekoulun kuvataiteen perusopetuksessa opitaan innostavan ammattilaisen johdolla kuvataiteen perusteita arkkitehtuurikasvatuksesta muotoiluun ja taidegrafiikasta plastisen taiteen tekemiseen, taidehistoriaa unohtamatta.

7–12 -vuotiaiden kuvataideryhmät

Yli 13-vuotiaiden kuvataideryhmä

1–2 -luokkalaisille kouluilla järjestettävä kuvataiteen perusopetus:

1–2 -luokkalaisten on mahdollista osallistua taiteen perusopetukseen Iin peruskouluilla järjestettävissä ryhmissä. Opetus on koulupäivää tukevaa toimintaa ja se tapahtuu heti oppituntien jälkeen oman koulun tiloissa. Koulukuljetukset järjestetään siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua taidekoulun opetukseen. 1–2 -luokkalaiset voivat hakea kouluilla järjestettävään iltapäiväryhmään tai illalla KulttuuriKauppilassa järjestettävään ryhmään.

Alarannan koulu

Aseman koulu ja Ylirannan koulu

Jakun koulu

Haminan koulu

Kuivaniemen koulu

Ojakylän koulu

Olhavan koulu

Pohjois-Iin koulu

Taidekoulun käsityöopetus

Käsityön taiteen perusopetuksessa opitaan käsityön perusteita innostavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Taidekoulun käsityöopetusta järjestetään iltaopetuksena KulttuuriKauppilassa, ja opetukseen voivat hakea 7–15 -vuotiaat. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain sen mukaan, kuinka paljon ilmoittautumisia tulee.

Taidekoulun käsityö

Taidekoulun valmentavat opinnot

Taidekoulun valmentaviin opintoihin voivat hakea vuonna 2013 syntyneet esikouluikäiset. Opinnot koostuvat kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen jaksoista, joiden tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa valintaa tulevan harrastuksen suhteen.

Valmentava opetus 6-vuotiaille

Hakeminen

Haku syksyllä alkaviin kuvataiteen, käsityön ja taidekoulun valmentavan opintojen ryhmiin on huhtikuussa, mutta vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä läpi vuoden. Musiikin haku on maaliskuussa.

Alennukset

Kun ilmoitat taidekouluun sisaruksia, muistathan anoa taidekoulun sisarusalennusta ilmoittautumisvaiheessa: sisarusten nimet tulee ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon. Perheen ensimmäisestä taidekoulussa opiskelevasta lapsesta maksetaan täysi kurssimaksu, seuraavat lapset opiskelevat 30% edullisemmalla hinnalla.

Yhteystiedot


Kuvataide
Anna-Elina Polojärvi
p. 050 3950 388, anna-elina.polojarvi@ii.fi

Musiikki
Johanna Niskanen
p. 040 7166 333, johanna.niskanen(a)ii.fi

Jari Ruonala
p. 050 3950 389, jari.ruonala(a)ii.fi