Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ii jatkaa Hinku-kuntien kärjessä

Vuodesta 2007 vuoteen 2016 Hinku-kuntien päästövähennys on keskimäärin 26 prosenttia. Eniten päästöjä ajanjaksolla vähensi Ii (- 52 %).

Vuonna 2016 päästöt vähenivät kuudessa ja kasvoivat 33:ssa Hinku-kunnassa. Hinku-kunnissa suurimmat päästöt syntyvät tieliikenteestä (34 % päästöistä vuonna 2016), rakennusten lämmityksestä (22 %) ja maataloudesta (13 %).

Hinku-verkostossa on mukana 41 kuntaa, jotka ovat kunnanvaltuuston päätöksellä sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ilmastotyöhön kunnianhimoisesti suhtautuvien kuntien verkoston yhteenlaskettu asukasluku on 751 300, joka on 13,6 prosenttia Suomen väestöstä.

Hinku-kuntien päästöt kasvoivat muuta maata vähemmän

Kunnianhimoisia päästövähennyksiä tavoittelevien Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 kaksi prosenttia. Suomen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vastaavana aikana 6 prosenttia. Syynä vuoden 2016 takapakkiin ovat liikenteen ja rakennusten lämmityksen päästöjen kasvu.

Kunnat tarvitsevat valtion vetoapua

”Hinku-kuntien 80 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii pitkäjänteisyyttä kuntien päätöksenteossa. Lisäksi tarvitaan myös koko Suomea koskevan ilmastotyön vetoapua esimerkiksi liikenteen ja sähkön päästöjen vähentämisessä. Hinku-kunnissa saavutetut päästövähennykset kertovat, että päästöjä voidaan vähentää etuajassa tinkimättä muista kuntien tärkeistä tavoitteista”, Hinku-verkoston vastuullinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Ari Alatossava, p. 040 5376 700, ari.alatossava@ii.fi

Suomen ympäristökeskus SYKE, erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, p. 029 525 1963, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suomen ympäristökeskus SYKE, Hinku-hankkeen vastuullinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, p. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

www.hinku-foorumi.fi

jaa