Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -selvityshankkeen loppuraportti

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -selvitystyön loppuraportti julkaistiin 12.12.2018. Hankkeen julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Ammattikeittiöosaajat ry, Gerontologinen Ravitsemus Gery ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Selvitystyön tavoitteena oli tuottaa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä suosituksia ja ehdotuksia, siitä miten ruokapalveluja tulee kehittää, jotta ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista. Tärkeinä asioina tulevaisuudessa korostuivat valinnanvapaus, yhdessä ruokailu, aterioiden ravitsemuslaatu, koko päivän aterioiden turvaaminen, kaupassa käynnin mahdollistaminen, kuljetuspalvelut ja ruokapalvelun tarjoaminen jo ikääntymisen varhaisemmassa vaiheessa. Palveluista toivotaan joustavia niin, että niitä voidaan käyttää muuttuvien tilanteiden mukaan.

Selvitystyön perusteella keskeisiksi toimenpiteiksi ehdotetaan:

  1. tuetun aterioinnin mahdollistamista vanhuuseläkkeellä oleville
  2. ruokapalveluista tiedottamisen tehostamista jo varhaisessa vaiheessa
  3. ikääntyneiden ruokailuun liittyvien hyvien käytänteiden systemaattista dokumentointia
  4. seurantatiedon tuottamista ikääntyneiden ravitsemuksesta ja ruokailusta
  5. ikääntyneiden ravitsemukseen perehtyneiden ravitsemusasiantuntijoiden saatavuuden varmistamista
  6. käytännön läheisten ikääntyneiden ruokailusuositusten laatimista

Toimenpiteiden toteutuminen vaatii valtakunnallisia linjauksia ja vahvaa yhteistyötä maakuntien, kuntien sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Loppuraportti, tiedote ja osaraportit löytyvät tätä linkkiä klikkaamalla.

Lämpimät kiitokset vielä teille kaikille, jotka osallistuitte omalta osaltanne hankkeeseen vastaamalla Ammattikeittiöosaajat ry:n keväällä 2017 lähettämään kyselyyn ikäihmisten ruokapalveluista ja osallistumalla teemahaastatteluihin syksyllä 2017. Vastaamisenne auttoi meitä selvittämään ikäihmisten ruokapalveluiden nykytilannetta ja tulevaisuuden kehittämistarpeita sekä ratkaisuja niihin. Toivottavasti kaikkien hanketoimijoiden yhteisestä loppuraportista ja osaraporteista on teille hyötyä työssänne ja päätöksenteossa.

Rauhallista joulua ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2019.

Yhteistyöterveisin

Projektikoordinaattori Päivi Jämsén

paivi.jamsen@amko.fi, 050 339 6844

Ammattikeittiöosaajat ry, www.amko.fi

Hirsalantie 11, JHC-1, 02420 Jorvas


jaa