Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Lohet lisääntyvät luontaisesti Iijoessa

Luonnossa syntyneitä lohenpoikasia on löydetty Iijoen vanhasta luonnonuomasta. Löytö on merkittävä, sillä se todistaa lohen lisääntyvän luontaisesti Iijoessa.

- Tämä on merkittävä saavutus Iijoella. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteenahan on varmistaa vaelluskalojen luontainen lisääntyminen rakennetuissa vesistöissä, iloitsee Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntien puheenjohtaja Risto Tolonen.

Tänä keväänä kuoriutuneita poikasia löydettiin pieneltä alalta yli 40 kappaletta, mikä on erinomainen tulos. Joukossa oli myös Raasakan voimalaitoksen alapuolelle istutettu lohi, joka on uinut Uiskarin kalatien läpi seitsemän kilometriä pitkään luonnonuomaan. Löydöt tehtiin sähkökalastamalla koealoja 1. lokakuuta. Tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että löytö on yllättävä ja merkittävin kolmeen vuoteen, jona aikana koekalastusta on Iijoen vanhassa luonnonuomassa tehty. Lohenpoikasten löytyminen on todiste siitä, että joessa on lohen lisääntymiselle hyviä paikkoja. - Tällä koskella lohi on kutenut viime syksynä, mäti selvinnyt talven yli ja poikaset kuoriutuneet keväällä. Kyseisessä koskessa on lohenpoikasille sopiva virtaus, sopivan matala, sopivan raekokoista kiveä, suojapaikkoja ja ravintoakin löytyy, Jaukkuri kertoo.

Iijoen vanhaa luonnonuomaa kehitetään viisivuotisella hankkeella 2017-2022, jossa mukana ovat Iin kunta, PVO-Vesivoima ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Hankkeen tiimoilta tänä ja viime kesänä sekä syksynä uomassa on ajoittain juoksutettu tavallista enemmän vettä, mikä mahdollistaa kalojen nousun. Uiskarin kalatietä on paranneltu useista kohdista kaloille sopivammaksi, ja kalatielle on asennettu kalojen liikkeitä seuraavat laskurit. Uiskarin kalatietä kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle. Tänä vuonna kaloja on syyskuun loppuun mennessä noussut uomaan neljä kertaa viime vuotta enemmän. Kalojen nousu, erityisesti siian nousu, jatkuu vielä, ja veden lisäjuoksutuksia jatketaan arviolta lokakuun puoliväliin asti. Silloin myös saadaan tarkkoja tietoja tänä vuonna Uiskarin kalatietä pitkin nousseiden kalojen määristä ja lajeista.

Hallituksen vaelluskaloja koskevan kärkihankkeen käytännön toimenpiteitä on tehty valituissapilottikohteissa. Iijoki on yksi keskeisimmistä kohteista. Iissä on vireillä kalatien rakentamishanke Raasakan voimalaitokselle, johon on myönnetty valtion kärkihankerahoitusta. Iijoen 4,3 miljoonan euron kärkihankekokonaisuus toteutetaan vuosina 2017–2019. Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021.

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021.

Lisätietoja antavat:
Risto Tolonen, Pohjois- ja Etelä-Iin jakokuntien puheenjohtajam, p. 0400 434 798
Aaro Horsma, ympäristöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, p. 050 30308 661
Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja, p. 040 5676 700

Valokuva: Hauki Media. Tänä keväänä Iijoessa kuoriutunut lohenpoikanen (elävä, päästetty takaisin veteen mittausten jälkeen)

jaa