Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Pirttijärven palsta esitetään luonnonsuojelualueeksi osana Suomi100 luontolahja kampanjaa

Iin kunta esittää esittää Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle luonnonsuojelualueeksi Yli-Olhavassa sijaitsevaan Koululan tilaan kuuluvaa Pirttijärven palstaa. Alue on kunnan omistuksessa ja sen pinta-ala on 15,6 hehtaaria. Suojelu ei estä metsästystä, marjastusta tai sienestystä alueella eikä vaikuta alueella kulkevan moottorikelkkailureitin käyttöön.

Pirttijärven palsta on edustaa alueelle tyypillistä luonnonympäristöä ja on hyvin saavutettavissa. Palstan suot ovat luonnontilaisia ja alue rajoittuu suoraan Saarisuo-Pirttijärven suolta valtiolle aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin hankittuun kiinteistöön, joten alue tukee hyvin laajemman suojelukokonaisuuden muodostumista.

Iin kunnanvaltuusto päätti asiasta 20.12.2017.

Lisätiedot:
luontolahjani.fi

jaa