Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle sekä julkiseksi nähtäville verkkoon ii.fi/sidonnaisuusilmoitus

Lisätietoja
Hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi

jaa