Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Työllistämishanke "Tuunataan työtä" sai 382 388 euron rahoituksen

Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen päätöksellä Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastosta.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa hyödynnetään kestävää kehitystä ja kiertotaloutta mm. tuotteistamalla kunnan ja yritysten käytöstä poistettuja materiaaleja. Kierrätystoiminnassa päävastuutoimijana on Iipaja.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat erityisesti yli 50-vuotiaat työttömät. Lisäksi hankkeessa huomioidaan muun muassa työttömyysuhan alla olevat, pitkäaikaistyöttömät, erityistä tukea tarvitsevat ja yli kolme kuukautta työttömättä olleet alle 29-vuotiaat iiläiset. Ikääntyville hankkeessa on suunnitteilla työtehtäviä, jotka voivat olla aluksi keikkaluontoisia ja määräaikaisia, mutta omien voimavarojen mukaan tavoitteellisia. Kunta aikoo työllistää hankkeen kohderyhmää erilaisiin urakoihin, jotka suuntautuvat erityisesti luonto- ja virkistyskohteisiin.

Hankkeen projektipäälliköksi on valittu KM Maija Rusila ja projektisuunnittelijaksi metsätalousinsinööri Veli-Pekka Korhonen.

Hanke toteutetaan yhdessä kunnan kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n kanssa.

jaa