Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Nouseeko kala Iijoen luonnonuomaan?

Uiskarin kalatie sijaitsee Iijoen vanhassa luonnonuomassa. Tänä kesänä jännitetään, miten lohi, taimen, kesäsiika ja nahkiainen innostuvat sinne nousemaan.

Tämä on ensimmäinen kerta sitten voimalaitoksen rakentamisen, kun Iijoessa kaloilla on mahdollisuus nousta luonnonuomaan ohi Raasakan voimalaitoksen.

Kun Iijoen Raasakan voimalaitos otettiin käyttöön lähes 50 vuotta sitten, luonnonuoma jäi voimalaitoksen tulvauomaksi, ja muina aikoina sen virtaus on melko vähäinen. Nyt ensimmäistä kertaa eri osapuolten yhteisillä ponnisteluilla -kalatien kunnostuksella ja veden juoksutuksilla - parannetaan kalojen mahdollisuuksia nousta vanhaan luonnonuomaan ja myös lisääntyä siellä.

Edellytyksenä kalojen nousulle on, että vanhassa luonnonuomassa virtaa riittävästi vettä

PVO-Vesivoima juoksuttaa tänä kesänä Raasakan säännöstelypadolta joen vanhaan uomaan lisävettä niin, että Uiskarin kalatiessä virtaus on enimmillään neljä kuutiometriä sekunnissa. Entuudestaan tiedetään, että kala nousee, kun vettä on tarpeeksi. Onko neljä kuutiometriä sekunnissa tarpeeksi, selviää tämän kesän aikana.

Tänä keväänä lohi on alkanut nousta merestä Iijokeen hieman tavanomaista aikaisemmin, jo touko-kesäkuun vaihteessa. Lohien lisäksi vanhaan luonnonuomaan toivotaan nousevan erityisesti kesäsiikaa ja nahkiaisia, mutta myös muita kaloja. Kalatielle on asennettu kalojen seurantalaitteisto, josta saadaan arvokasta tietoa kalojen nousuhalukkuudesta. Myös veden laadun seurantaa kehitetään ja tarkkailua lisätään. Kalatiestä huolehtii Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Katso video kalatiestä: https://vimeo.com/273693805/d880da8ff5


Iijoen vanhan luonnonuoman kehittämisessä ovat mukana Iin kunta, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat ja PVO-Vesivoima Oy.

Osapuolet rahoittavat kehityshanketta yhteensä 450 000 eurolla vuosina 2017 - 2021. Alueen kehittämiseen osallistuvat myös asukkaat ja kyläyhdistykset.

Lisätietoja antavat:

Risto Tolonen (Etelä- ja Pohjois-Iin jako-/kalastuskunnat) p. 0400 434798 ja
Henri Kylli (Osuuskunta Team Kala) p. 045 605 1600

Facebookissa: Uiskarin kalatie - Iijoen vanha luonnonuoma

jaa