Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Vesijohtoveden laatuongelmat Aseman ja Ylirannan alueella

Syksyn aikana Aseman- ja Ylirannan alueella on havaittu vesijohtovedessä selkeästi tavanomaisesta poikkeavaa kellertävän ruskeaa väriä ja mustia piskoja. Iin vesiliikelaitokselle tulleen palautteen sekä Iin vesiliikelaitoksen omien havaintojen perusteella ongelma on saatu korjattua ja samaa ongelmaa ei ole enään esiintynyt kuukauden ajanjaksolla tarkasteltuna.

Ongelman lähteeksi on paljastunut havaintojen perusteella Ahvenkankaan vedenottamon toinen raakavesikaivo. Havaintojen oikeellisuus on varmistettu vesinäytteillä, jotka on tutkittu vesilaboratoriossa. Ahvenkankaalta otettava raakavesi käsitellään Ritokankaan vedenottamolla ja siksi ongelma on tullut vastaan ja esille Ritokankaalla. Verkostojen huuhtelulla ja säiliöiden puhdistamisella tilanne on saatu korjattua. Ahvenkankaan vedenottamon molemmat raakavesikaivot on otettu pois käytöstä selvitystyön ajaksi. Vesinäytteiden, laboratoriotulosten ja aistin varaisten havaintojen perusteella toinen kaivoista voidaan ottaa jälleen käyttöön. Toinen kaivo sen sijaan jätetään ”lepäämään” ja kaivosta otetaan uudet näytteet alustavan arvion mukaan tulevana keväänä tai alkukesästä, jolloin pohjaveden pinnan arvioidaan olevan korkeimmillaan. Veden äkillinen laatumuutos johtunee poikkeuksellisen kuivasta kesästä, normaalia suuremmasta veden käytöstä ja siitä seuranneesta tavanomaista alhaisemmasta pohjaveden pintojen tasosta.

Ritokankaalla oleva kalkkikivisuodatin on ongelman johdosta jouduttu ottamaan kokonaan pois käytöstä. Suodattimen huuhtelulla ei ole saatu kalkkikiven seassa olevaa sakkaa poistumaan kokonaisuudessaan. Kalkkikivisuodattimen pääasiallinen tarkoitus on nostaa raakaveden pH-arvo talousveden laatusuositusten raja-arvojen sisälle. Koska kalkkikivisuodatin on pois käytöstä, veden pH-arvo on tällä hetkellä hieman tavanomaista alhaisempi. Talousveden laatusuositusten mukainen vähimäisarvo pH:lle on 6,5 (enimmäisarvo 9,5). Havainnot kolmesta eri pisteestä osoittavat pH-arvon olevan tällä hetkellä välillä 6,3 - 6,5. Iin vesiliikelaitoksella on selvitystyön alla vedenottamolle soveltuvan kalkkikiven saatavuus ja toimitusaikataulut. Toimitusaikataulu riippuu olennaisesti sääolosuhteista mutta toimitus on suunniteltu tammikuulle 2019.

Alhaisesta pH-arvosta huolimatta vettä voi käyttää täysin normaalisti ja turvallisesti. Pahimmillaan veden alhainen pH voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa kiinteistöjen kupariputkissa syöpymiä, jonka voi havaita vesikalusteiden värjääntymisestä vihreäksi/sinivihreäksi. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset jäävät niin vähäiseksi, että niitä ei voi havaita. Myös kalkkikivisuodattimen massojen uusimisen aikana vettä voi käyttää täysin normaalisti koko huoltotöiden ajan.

Iin vesiliikelaitos tiedottaa asiasta uudella tiedotteella, kun huoltotoimenpiteet on saatu päätökseen.

Lisätietoa antaa tarvittaessa.

- Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso 050-3881840, pekka.paaso@ii.fi tai

- Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen 050-3950380, visa.kamarainen@ii.fi.

Virka-ajan ulkopuolella voitte olla yhteydessä vesiliikelaitoksen päivystyspuhelimeen 0400-383 061.

Iin vesiliikelaitos kiittää asiakkaita ymmärtäväisestä suhtautumisesta ja rakentavista yhteydenotoista asiaan liittyen sekä toivottaa kaikille

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Pekka Paaso
vesiliikelaitoksen johtaja
050-3881840

jaa