Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin Vesiliikelaitoksen tiedote vesijohtoveden laatuongelmista Aseman ja Ylirannan alueella.

Syksyn 2018 aikana Aseman- ja Ylirannan alueella on havaittu vesijohtovedessä selkeästi tavanomaisesta poikkeavaa kellertävän ruskeaa väriä ja mustia piskoja. Iin vesiliikelaitokselle tulleiden viimeisimpien palautteiden sekä Iin vesiliikelaitoksen omien havaintojen perusteella ongelma on saatu korjattua ja veden laatu on palautunut normaaliksi.

Ritokankaalla oleva kalkkikivisuodatin on tyhjennetty kokonaisuudessaan. Tyhjennyksen jälkeen suodatinallas on pesty ja desinfioitu. Kalkkikivisuodattimeen on asennettu uudet massat, joiden huuhtelu pesu ja desinfiointi on tehty ennen käyttöönottoa. Ennen käyttöönottoa otetuista vesinäytteissä 28.1.2019 voidaan todeta verkostoon lähtevän talousveden täyttävän kaikilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Suodatin on otettu käyttöön 31.1.2019.

Aiemmin esiintyneitä rauta- ja mangaanipitoisuuksien korkeahkoja arvoja ei enää esiinny. Koska kalkkikivisuodatin on ollut pois käytöstä useamman kuukauden, veden pH-arvo verkostovedessä on hieman tavanomaista alhaisempi. Ritokankaan lähtevässä vedessä pH-arvo on kuitenkin jo selkeästi yli talousveden laatusuositusten. Talousveden laatusuositusten mukainen vähimmäisarvo pH:lle on 6,5 (enimmäisarvo 9,5). Ritokankaan lähtevässä vedessä pH-arvo näytteenottohetkellä oli 7,6. Verkostovedestä otetussa näytteessä pH oli 6,3. Veden pH-arvo tasoittuu lähtevän veden tasolle asteittain ja sitä seurataan edelleen vesinäyteanalyyseillä.

Alhaisesta pH-arvosta huolimatta vettä on voinut käyttää ja voi edelleen käyttää täysin normaalisti ja turvallisesti. Pahimmillaan veden alhainen pH voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa kiinteistöjen kupariputkissa syöpymiä, jonka voi havaita vesikalusteiden värjääntymisestä vihreäksi/sinivihreäksi. Tämän poikkeustilanteen keston ”lyhyyden” vuoksi vaikutukset jäävät niin vähäiseksi, että niitä ei voi havaita.

Iin vesiliikelaitos kiittää asiakkaita ymmärtäväisestä suhtautumisesta ja rakentavista yhteydenotoista asiaan liittyen.

Lisätietoa antaa tarvittaessa.

- Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso 050-3881840, pekka.paaso@ii.fi tai

- Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen 050-3950380, visa.kamarainen@ii.fi.

Virka-ajan ulkopuolella voitte olla yhteydessä vesiliikelaitoksen päivystyspuhelimeen 0400-383 061.

Pekka Paaso
vesiliikelaitoksen johtaja
050-3881840

jaa