Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Viemäröintisuunnitelmien esittely- ja keskustelutilaisuus 27.5.2019 klo 18 Nätteporissa.

Iin vesiliikelaitos on laatimassa talousjätevesien viemäröintisuunnitelmaa ns. Iijoen vanhan uoman rannoille välille Suvantola - Raasakan säännöstelypato.

Suunnittelu sisältää myös Uiskarinkosken ranta-alueet eli Raasakan voimalaitokselta rautatiesillalle. Hankkeen esiselvitys on meneillään ja eri vaihtoehdoista järjestetään maanomistajille ja asukkaille suunnattu esittelytilaisuus Nätteporissa, osoite Puistotie 1, maanantaina 27.5.2019 klo 18.00 alkaen.

Tilaisuudessa laitos sekä suunnittelija esittelevät laadittuja suunnitelmia ja vaihtoehtoja. Maanomistajilta sekä asukkailta otetaan palautta jatkosuunnittelun perusteiksi. Mielipiteitä hankkeesta voi esittää myös tilaisuuden jälkeen mutta kuitenkin mielellään viimeistään 7.6.2019 mennessä.

Iissä 15.5.2019

Iin vesiliikelaitos

jaa