Uskalla sanoa ei

 • Kohderyhmänä 7lk
 • Antaa oppilaille tietoa ja taitoa sanoa EI päihteille, huumeille ja väkivallalle

Kaveruus

 • Saada oppilas kunnioittamaan ja tuntemaan itseään hieman paremmin lisäämällä hänen tietojaan omasta käyttäytymisestään.
 • Vahvistaa tietoisuutta luokassa noudatettavista säännöistä ja luoda yhteisymmärrystä oppilaiden kesken.
 • Lisätä luottamusta oppilaiden välillä, keskustella koulukiusaamisesta ja vahvistaa kaveruutta luokassa.

Laki ja Oikeus

 • Että oppilaat oppivat tuntemaan "poliisinsa" .
 • Luoda ymmärtämystä lakia ja sääntöjä kohtaan ja osoittaa rikosten seuraamukset.
 • Luoda kunnioitusta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia kohtaan, jotka kuuluvat meille kaikille ja tehdä selväksi, mitkä säännöt ja normit ovat koulussa voimassa.
 • Tietoisuuden lisääminen siitä, mikä ei ole toivottua lähentelyä.

Tupakka

 • Vahvistaa niitä oppilaita, jotka eivät tupakoi.
 • Lisätä tietoisuutta tupakan riippuvuutta aiheuttavasta vaikutuksesta.
 • keskustella passiivisesta tupakoinnista.

Alkoholi

 • Että oppilaat oppivat tuntemaan ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen.
 • Että oppilaat ymmärtävät että useimmat luokkatoverit eivät käytä alkoholia ja että he arvostavat heitä, jotka valitsevat raittiuden.
 • Tarjota vaihtoehtoisia alkoholittomia vapaa-ajanharrastuksia.
 • Osoittaa alkoholin ja väkivallan, onnettomuuksien ja seksuaalisen hyväksikäytön yhteydet.
 • Lisätä toimintavalmiuksia vaikeita, alkoholin käytön aiheuttamia tilanteita varten.
 • Kertoa mitä ongelmia alkoholi voi aiheuttaa perheissä.

Huumeet

 • Vahvistaa huumeidenvastaista asennoitumista.
 • Antaa tietoja huumelainsäädännöistä ja huumeiden käytön varhaisista merkeistä.
 • Lisätä varmuuksia sanoa ei huumeille.

Median vaikutus

 • Että oppilaat ymmärtävät, miten mainokset toimivat ja mitä menetelmiä käytetään.
 • Että ymmärretään, miten tupakan, alkoholin ja huumeiden piilomainontaa tehdään.