Uusiutuva energia ja resurssiviisaus

Onnistuneen energia- ja ilmastotyön tuloksena, Ii on noussut valtakunnan kärkeen puolittamalla hiilidioksidipäästönsä vuosien 2007-2015 aikana.

Iin kunta tavoittelee 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi. Vähähiilisyyden tavoittelussa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla energialähteillä ja materiaalivirtoja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Konkreettisten säästöjen lisäksi Iin kunnan energia- ja ilmastotyöllä monipuolistetaan alueen taloutta ja edistetään kestävää hyvinvointia.

Päästövähennys (v. 2007-2015) 49 500 000 kgCO2 vastaa noin 4500 iiläisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Ii on Euroopan paras ilmastotyössä (10.10.2017)

Tutustu Iin Resurssiviisauden tiekarttaan (helmikuu 2018)pdf, 1926 kb

Valtakunnalliset energiatehokkuussopimukset

Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen jäsenistä (HINKU) ja sitoutunut työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukaiseen säästöön (v. 2020 1 582MWh, v. 2025 2 373 MWh vuoden 2014 tasosta).

Iin kunta valittiin helmikuussa 2016 jäseneksi FISU (Finnish Sustainable Communities) verkostoon, jonka jäsenet tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. FISUssa edustettuina ovat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Kuntaliitto, Motiva ja Suomen ympäristökeskus.

Vuoden 2017 marraskuussa Ii valittiin mukaan Cirwaste kiertotalouden edelläkävijä verkostoon, jonka tavoitteena on kierrättää vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntää vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina sekä vähentämällä jätemäärää vuoden 2000 tasolle.

Paikallista merkki

Paikallista -merkin yritykset ovat antaneet lupauksen hyödyntää resursseja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vähentää hiilidioksidipäästöjänsä.

Lisätietoja:

Hinku, Fisu toimenpiteet
energia-asiantuntija Kari Manninen
p. 040 152 1511, kari.manninen@iilaakso.fi